Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7124/BNN-HTQT

7124/BNN-HTQT

đầu mối phụ trách các Nhóm Công tác trong khuôn khổ Hợp tác ASEAN về Nông-Lâm nghiệp

Hợp tác quốc tế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Kim LongVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT