Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7134/BNN-TC

7134/BNN-TC

Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Tài chính

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Văn HàVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT