Skip Ribbon Commands
Skip to main content

72/QĐ-CN-TACN

72/QĐ-CN-TACN

Về việc chỉ định phương pháp thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi(Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert )

Phòng chống thiên tai

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTDương Tất ThắngCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT