Skip Ribbon Commands
Skip to main content

725/BNN-CBTTNS

725/BNN-CBTTNS

V/v thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT