Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7608/BNN-BVTV

7608/BNN-BVTV

Cho phép nhập khẩu cây có bầu đất từ Nhật Bản

Bảo vệ thực vật

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT