Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7643/TB-BNN-TCCB

7643/TB-BNN-TCCB

Kết quả thi trình bày Đề án thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện quy hoạch thủy lợi

Tổ chức cán bộ

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Minh NhạnVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT