Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7651/BNN-TTr

7651/BNN-TTr

V/v báo cáo tổng kết ba năm thực hiện Luật tiếp công dân

Thanh tra

Tờ trình

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Ngọc AnhPhó Chánh Thanh tra

NỘI DUNG CHI TIẾT