Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7678/BNN-KH

7678/BNN-KH

Mời tham dự phát biểu tại Hội nghị thúc đẩy chế biến NLTS và cơ giới hóa nông nghiệp

Kế hoạch

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT