Skip Ribbon Commands
Skip to main content

773/CĐ-BNN-TY

773/CĐ-BNN-TY

Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Thú y

Công điện

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT