Skip Ribbon Commands
Skip to main content

774/QĐ-BNN-TTr

774/QĐ-BNN-TTr

Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thanh tra

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Xuân CườngBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT