Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7746/TB-BNN-TCCB

7746/TB-BNN-TCCB

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức của Cục Bảo vệ thực vật

Tổ chức cán bộ

Thông báo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNgô Hồng GiangVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT