Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7748/TB-BNN-TCCB

7748/TB-BNN-TCCB

Thông báo về nội dung và thời gian phỏng vấn xét tuyển công chức của Cục Thú y

Tổ chức cán bộ

Thông báo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNgô Hồng GiangVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT