Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7768/BNN-TY

7768/BNN-TY

Tháo gỡ khó khăn trong việc quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Thú y

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT