Skip Ribbon Commands
Skip to main content

781/QĐ-BNN-TCCB

781/QĐ-BNN-TCCB

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước " Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp giàu có, nông nghiệp thông minh" giai đoạn 2021-2025

Thi đua - khen thưởng

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT