Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7822/BNN-BVTV

7822/BNN-BVTV

Đề nghị đăng tải dự thảo Thông tư trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ

Bảo vệ thực vật

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT