Skip Ribbon Commands
Skip to main content

h

7864/BNN-PCTT

V/v thỏa thuận bổ sung quy hoạch phòng chống lũ đối với tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2050

Phòng chống thiên tai

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT