Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7865/BNN-PCTT

7865/BNN-PCTT

V/v tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Phòng chống thiên tai

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT