Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7878/BNN-PCTT

7878/BNN-PCTT

V/v báo cáo tiến độ thực hiện các dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển

Phòng chống thiên tai

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT