Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7890/BNN-PCTT

7890/BNN-PCTT

V/v đề nghị khẩn trương xử lý sự cố lún sụt đê hữu Cầu, huyện Sóc Sơn tp Hà Nội

Phòng chống thiên tai

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT