Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7909/BNN-XD

7909/BNN-XD

V/v điều chỉnh hình thức xử lý đối với Tổng Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP

Quản lý xây dựng công trình

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT