Skip Ribbon Commands
Skip to main content

794/QĐ-BNN-TCTL

794/QĐ-BNN-TCTL

Phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành Thủy lọi"

Thủy lợi

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTCao Đức PhátBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT