Skip Ribbon Commands
Skip to main content

7957/BNN-CBTTNS

7957/BNN-CBTTNS

Chiếu xạ hàng hóa

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT