Skip Ribbon Commands
Skip to main content

8019/BNN-VPĐP

8019/BNN-VPĐP

Đề xuất doanh nghiệp tham gia xây dựng và triển khai Đề án phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản.

Nông thôn mới

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT