Skip Ribbon Commands
Skip to main content

8074/BNN-KH

8074/BNN-KH

Đề nghị đăng tải dự thảo Thông tư trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ

Kế hoạch

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Văn ViệtVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT