Skip Ribbon Commands
Skip to main content

822/QĐ-BNN-KH

822/QĐ-BNN-KH

Công nhân danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và lao động tiên tiến năm 2018

Kế hoạch

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Văn ViệtVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT