Skip Ribbon Commands
Skip to main content

829/QĐ-BNN-TCTL

829/QĐ-BNN-TCTL

Ban hành Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít

Thủy lợi

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT