Skip Ribbon Commands
Skip to main content

841/QĐ-BNN-HTQT

841/QĐ-BNN-HTQT

Công nhận "Lao động tiên tiến năm 2017"

Hợp tác quốc tế

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Kim LongVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT