Skip Ribbon Commands
Skip to main content

862/BNN-KTHT

862/BNN-KTHT

BC Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình BTDC theo Quyết định 1776/QĐ-TTG của TTCP

Kinh tế hợp tác và PTNT

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT