Skip Ribbon Commands
Skip to main content

92/2022/QĐ-CN-TACN

92/QĐ-CN-TACN

Về việc chỉ định phương pháp thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi(Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia)

Chăn nuôi

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTDương Tất ThắngCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT