Skip Ribbon Commands
Skip to main content

93/2022/QĐ-CN-TACN

93/QĐ-CN-TACN

Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi(Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2)

Chăn nuôi

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTDương Tất ThắngCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT