Skip Ribbon Commands
Skip to main content

93/GCN-TT-KHTH

93/GCN-TT-KHTH

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (Công ty Cổ phầnChứng nhận và Giám định EcoCert)

Trồng Trọt

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thị HòaPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT