Skip Ribbon Commands
Skip to main content

96/2022/QĐ-CN-TACN

96/QĐ-CN-TACN

Về việc chỉ định phương pháp thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi(Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - thực phẩm và Nghiên cứu ứng dụng)

Chăn nuôi

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTDương Tất ThắngCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT