Skip Ribbon Commands
Skip to main content

96/GCN-TT-KHTH

96/GCN-TT-KHTH

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận (Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản)

Trồng Trọt

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thị HòaPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT