Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9654/BNN-VPĐP

9654/BNN-VPĐP

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP

Nông thôn mới

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Xuân CườngBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT