Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9886/BNN-HTQT

9886/BNN-HTQT

tình hình hợp tác với Ca-ta

Hợp tác quốc tế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTChu Văn ChuôngPhó Vụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT