Skip Ribbon Commands
Skip to main content

99/2022/QĐ-CN-TACN

99/QĐ-CN-TACN

Về việc chỉ định phương pháp thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi (Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 2 thuộc Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Chăn nuôi

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTDương Tất ThắngCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT