Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9932/BNN-XD

9932/BNN-XD

V/v phạm vi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực lòng hồ, DA Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Xây dựng cơ bản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT