Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9934/BNN-XD

9934/BNN-XD

V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế đoạn kênh K8 850-K9 270 thuộc lô 2 gói thầu B.1.1 trên kênh chính bắc, dự án ADB6, tỉnh Thanh Hoá

Xây dựng cơ bản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT