Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9935/BNN-XD

9935/BNN-XD

V/v bổ sung phương án trục vớt rác, phòng chống tắc công trình lấy nước số 1 mùa mưa lũ năm 2017, CTĐM HCN Ngàn Trươi, tỉnh Hà Tĩnh

Xây dựng cơ bản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT