Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9974/TB-BNN-TCTL

9974/TB-BNN-TCTL

Lấy nước phục vụ gieo lúa vụ Đông Xuân 2018-2019, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Thủy lợi

Thông báo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT