Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực: Thanh tra. Tìm thấy 21 văn bản
Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực Tên văn bản Ngày ban hành
615/QĐ-BNN-TTr Quyết định Thanh tra 615/2022/QĐ-BNN-TTr 28/01/2022
5765/BNN-TTr Thông báo Thanh tra 5765/BNN-TTr 13/09/2021
753/QĐ-BNN-TTr Quyết định Thanh tra 753/QĐ-BNN-TTr 22/02/2021
502/QĐ-BNN-TTr Quyết định Thanh tra 502/QĐ-BNN-TTr 19/02/2020
4249/QĐ-BNN-TTr Quyết định Thanh tra 4249/QĐ-BNN-TTr 06/11/2019
711/BNN-TTr Tờ trình Thanh tra 711/BNN-TTr 31/01/2019
181/QĐ-BNN-TTr Quyết định Thanh tra 181/QĐ-BNN-TTr 11/01/2019
4156/QĐ-BNN-TTr Quyết định Thanh tra 4156/QĐ-BNN-TTr 24/10/2018
4012/BNN-TTr Công văn Thanh tra 4012/BNN-TTr 28/05/2018
1441/QĐ-BNN-TTr Quyết định Thanh tra 1441/QĐ-BNN-TTr 24/04/2018
1912/BNN-TT Công văn Thanh tra 1912/BNN-TT 08/03/2018
1913/BNN-TT Công văn Thanh tra 1913/BNN-TT 08/03/2018
741/QĐ-BNN-TTr Quyết định Thanh tra 741/QĐ-BNN-TTr 02/03/2018
774/QĐ-BNN-TTr Quyết định Thanh tra 774/QĐ-BNN-TTr 05/03/2018
7651/BNN-TTr Tờ trình Thanh tra 7651/BNN-TTr 13/09/2017
6402/BC-BNN-TTr Công văn Thanh tra 6402/BC-BNN-TTr 04/08/2017
6935/BNN-TTr Công văn Thanh tra 6935/BNN-TTr 18/08/2017
6936/BNN-TTr Thanh tra 6936/BNN-TTr 18/08/2017
266/QĐ-BNN-TTr Quyết định Thanh tra Quyết định số 266/QĐ-BNN-TTr của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT ngày 07/02/2017 về việc ban hành kế hoạch Năm... 07/02/2017
167/CT-BNN-TTr Chỉ thị Thanh tra Chỉ thị số 167/CT-BNN-TTr ngày 20/01/2014 về việc Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng... 20/01/2014