Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị số 167/CT-BNN-TTr ngày 20/01/2014 về việc Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng...

167/CT-BNN-TTr

Chỉ thị số 167/CT-BNN-TTr ngày 20/01/2014 về việc Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Thanh tra

Chỉ thị

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTCao Đức PhátBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT