Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị số 8084/CT-BNN-XD ngày 08 tháng 10 năm 2014 Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, tăng...

8084/CT-BNN-XD

Chỉ thị số 8084/CT-BNN-XD ngày 08 tháng 10 năm 2014 Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, tăng cường công tác quản lý lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Xây dựng cơ bản

Chỉ thị

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT