Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 3674/BNN-XD ngày 4/5/2017

3674/BNN-XD

Công văn số 3674/BNN-XD ngày 4/5/2017 về đáng giá năng lực các nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ NN và PTNT quản lý 6 tháng cuối năm 2016

Xây dựng cơ bản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT