Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 4468/BNN-XD ngày 01/6/2016 về việc năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do...

4468/BNN-XD

Công văn số 4468/BNN-XD ngày 01/6/2016 về việc năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

Quản lý xây dựng công trình

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT