Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 6149/BNN-XD ngày 28/7/2017

6149/BNN-XD

Công văn số 6149/BNN-XD ngày 28/7/2017 về việc Chuẩn bị đầu tư các hạng mục sử dụng vốn kết dư thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung

Xây dựng cơ bản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT