Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 6296/BNN-HTQT

6296/BNN-HTQT

Công văn số 6296/BNN-HTQT ngày 01/8/2017 về việc Mời tham dự tập huấn cán bộ/ tình nguyện viên phục vụ Tuần lễ ANLT APEC

Hợp tác quốc tế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Kim LongVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT