Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Hệ thống văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
{{item.SoKyHieu}} {{item.NgayBanHanh | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{item.TrichYeu}}