Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 266/QĐ-BNN-TTr của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT ngày 07/02/2017 về việc ban hành kế hoạch Năm...

266/QĐ-BNN-TTr

Quyết định số 266/QĐ-BNN-TTr của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT ngày 07/02/2017 về việc ban hành kế hoạch Năm cao điểm thanh, kiểm tra chuyên ngành về QL vật tư nông nghiệp, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017

Thanh tra

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Xuân CườngBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT