Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 984/QĐ-BNN-KTHT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chương trình...

984/QĐ-BNN-KTHT

Quyết định số 984/QĐ-BNN-KTHT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Kinh tế hợp tác và PTNT

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT